Träningsläger med Rick Tucci

Ännu ett välbesökt träningsläger där alla fick en ordentlig genomgång av tekniker och träningsmentalitet.

Dan Johansson & Magnus Persson har kul på seminariet.